Välkommen till Konstdatabasen

Konstdatabasen är ett webbaserat verktyg där bl.a. kommuner och landsting, statliga myndigheter, organisationer och företag registrerar sin konst. Detta för att dokumentera konstverk i offentliga eller privata miljöer i syfte att förebygga och upptäcka skador, förluster och stölder. Dokumentationen används som underlag vid årlig inventering, skador och polisanmälan. Konstdatabasen instiftades 2000 och drivs av ArtSafe North AB på uppdrag av Statens konstråd.

Om du är intresserad av ett konto i Konstdatabasen, vänligen kontakta ArtSafe North AB.

ArtSafe North AB

Konstdatabasen instiftades 2000 och drevs av Falck koncernen under flera år. ArtSafe har nu tagit över drift, utveckling och support och driver nu vidare på uppdrag av Statens konstråd.

ArtSafe är ett nybildat bolag men med lång erfarenhet av konstinventariesystem. ArtSafe ägs av RIW Software Techn AB som har utvecklat Statens Konstråds interna konstinventarie och logistiksystem. ArtSafe kommer att erbjuda tre olika produkter: Konstdatabasen, RegitArt och RiwArt.

Konstdatabsen är utvecklad och anpassad för att möte de krav som finns på statliga myndigheter under SFS 1990:195). RegitArt är framför allt anpassad efter de krav som finns hos konstansvarig hos Sveriges kommuner och RiwArt är vårt stora system när det krävs lager och logistik hantering av stora mängder konst.

ArtSafe är stolta över att få ta över ansvaret av konstdatabasen för att kunna förvalta och utveckla den i nära samarbete med Statens Konstråd och övriga användare.

Konstdatabasen instiftades 2000 och drivs av ArtSafe North AB på uppdrag av Statens konstråd.

Statens konstråd är sedan 2004 tillsynsmyndighet för statligt ägd konst och verkar aktivt för att statliga myndigheter och fastighetsägare långsiktigt och professionellt skyddar och bevarar den offentliga konsten. Tillsynsverksamheten syftar till att kontrollera och stödja statliga myndigheter i vården och förvaltningen av den statliga konsten samt att förebygga och kontrollera skador och förluster av statlig inköpt konst.

Statens konstråds övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön, vilket verkställs genom konstnärliga gestaltningsuppdrag vid ny- och ombyggnader och genom de konstkollektioner som sammanställs för statliga myndigheter.

Kontakta oss

Frågor kan ställas till:

Art Safe North AB

Hustegavägen 1
181 90 Lidingö
Tel: 08-34 46 65
E-post:

Vid akuta frågor kan vi hjälpa dig med personlig service
Support vardagar mellan 08:00 – 12:00
support@riwsoftware.com

Välkommen till ert konto i Konstdatabasen!

Ange användarnamn och lösenord nedan och klicka på "Logga in".

Problem med inloggning?

  • Om du har fått en aktiveringskod från ArtSafe klickar du på "Aktivera login" och väljer inloggningsuppgifter.
  • Om du har problem med inloggning i Konstdatabasen klickar du på ”Glömt lösenord”.
  • Du kan alltid kontakta ArtSafe kundtjänst:
    support@riwsoftware.com
image
image
image